TILL FÖRÄLDRARNA

ALLMÄNT

  • Familjedaghemmet är öppet mellan 6-18. Barnens tider är våra arbetstider.
  • 2 dagar om året kommer verksamheten vara stängd för planering och utvärdering. Dessa dagar informeras föräldrarna om i god tid innan.
  • All personal och ev praktikanter har tystnadsplikt helt enligt sekretesslagen. Vi har även anmälningsplikt om vi befarar att ett barn far illa.
  • Vi följer kommunens föreskrifter för maxtaxa.
  • Vi har rätt att ha stängt 4 veckor per år i samband med semester.Varför välja Gruvlyckan?

Det finns många fördelar med att välja Gruvlyckan som barnomsorg! Här är några av dem:

  • Barnen vistas i en liten barngrupp
  • Verksamheten har låg personalomsättning
  • Med en liten barngrupp är det enklare att anpassa verksamheten efter alla barns intressen och behov
  • Du som förälder har färre personal att ha kontakt med, vilket kan underlätta kommunikationen och förtroendet
  • Barnen får hemlagad mat

ANSÖKNINGSBLANKETT

LIKABEHANDLINGSPLAN:

Vill du ha en ansökningsblankett skickad på posten? Skicka ditt namn och adress till oss

INKOMSTBLANKETT: