VÅR VERKSAMHET

Gruvlyckan är en enskild barnomsorg med plats för 16 barn. Vår verksamhet bedrivs på lokal i Långbans gamla skola och riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år. Vår lokal är en f.d. förskolelokal som ligger nära naturen och vi har en egen inhägnad lekplats. Barnen vistas i en stimulerande och trygg miljö i en mindre barngrupp där möjlighet att utvecklas i sin egen takt under lekfulla former ges. För närvarande består vår grupp av 13 st barn i åldrarna 1-5 år.

Vårt mål är att barn och föräldrarna ska känna att de har inflytande i verksamheten och känna sig trygga. Vi vill lära barnen att respektera sig själva och varandra och inspirera dem till att lära sig nya saker.


Barnen får daglig utevistelse med mycket lek och skoj. Maten är alltid hemlagad med enbart svenska kött och mejeriprodukter. Vi har samlingar varje dag där vi har sång- och sagostunder och rytmiklekar.

Verksamheten kommer att ha olika temaperioder under året som kommer styra planeringen. Temat grundas efter barnens intresse eller behov.

Vårt övergripande tema just nu är djur och natur samt "från jord till bord". Vi tycker det är viktigt att barn lär sig vad de äter och vart det kommer ifrån. 


Vår verksamhet följer barnkonventionen och LpFö98 reviderad 2016

Vardagspedagogik

I vår förskolan utgår arbetet från vardagssituationerna. Det är viktigt att man tar tillvara naturliga tillfällen till aktivitet och inlärning och kompletterar med planerade aktiviteter. Barnen får värdefulla kunskaper och erfarenheter genom sådant som sker i vardagliga sammanhäng som t.ex.

- Det vardagliga livet (omsorg, vardagsrutiner, praktiska sysslor, social samvaro, regler och normer, livsfrågor och etik)

- Närområdet (trafikmiljö, kommunikationer, samhällsfunktioner)

- Följa årets gång (tidsbegrepp, högtider, traditioner)

- Följa naturens växlingar (årstider, väder, djur, växtlighet, natur och miljövård)

- Få tillfälle till lek, sång, musik, dans och rörelse.


En dag på Gruvlyckan

Så här kan en dag hos oss se ut:

Kl. 7.30 Frukost

Kl. 9.15 Fruktstund med gemensam samling

Kl. 11.30 Lunch

Kl. 12.00 Vila och lugnare aktiviteter för de som inte sover

Kl. 15.00 Mellis

Övrig tid lek och aktiviteter ute eller inne!